Kopr team 17_18

Hráči
Čech Denis
Džiža Jakub
Hejda Hynek
Hořčica Daniel
Hrnčíř Jiří
Hurník Richard
Jac Janko
Jašíček Patrik
Jindřich Lukáš
Kaloč Robert
Kaloč Rostislav
Kozák Jan
Kubala Daniel
Kukol Petr
Mandok Petr
Neuvirt Zdeněk
Otruba Zdeněk
Simon Adam
Skura Pavel
Světlík Ivan
Volný Filip
Vrchovecký David